برچسب‌ها: سال نو

تاريخ : دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ | 9:27 | نویسنده : شوکت حامدسردار |

يك كيلوگرم =1000 گرم

براي تبديل كيلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل گرم به كيلوگرم عدد مربوطه رابر 1000 تقسيم مي كنيم.

 

يك متر = 100 سانتي متر

براي تبديل متر به سانتي متر عدد مربوطه را در 100 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر به متر عدد مربوطه را بر 100 تقسيم مي كنيم.

 

يك متر = 1000 ميلي متر

براي تبديل متر به ميلي متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل ميلي متر به متر عدد مربوطه را بر 1000 تقسيم مي كنيم.

 

يك سانتي متر = 10 ميلي متر

براي تبديل سانتي متر به ميلي متر عدد مربوطه را در 10 ضرب مي كنيم.

براي تبديل ميلي متر به سانتي متر عدد مربوطه را بر 10 تقسيم مي كنيم.

 

 يك هكتار = 10000 متر مربع

براي تبديل هكتار به مترمربع عدد مربوطه را در 10000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل مترمربع به هكتار عدد مربوطه را بر 10000 تقسيم مي كنيم.

 

 يك كيلومتر = 1000 متر

براي تبديل كيلومتربه متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل متر به كيلومتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسيم مي كنيم.

 

 يك ليتر =1000 سي سي

براي تبديل ليتر به سي سي عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سي سي به ليتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسيم مي كنيم.

 

 يك ليتر = 1000 سانتي متر مكعب

راي تبديل ليتر به سانتي متر مكعب عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر مكعب به ليتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسيم مي كنيم.

 

يك سي سي = 30 قطره

براي تبديل سي سي به قطره عدد مربوطه را در 30 ضرب مي كنيم.

براي تبديل قطره به سي سي عدد مربوطه رابر 30 تقسيم مي كنيم.

 

 يك مترمكعب = 1000 ليتر

براي تبديل متر مكعب به ليتر عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل ليتر به متر مكعب عدد مربوطه رابر 1000 تقسيم مي كنيم.

 

 يك مترمكعب=1000000 سانتي متر مكعب

براي تبديل متر مكعب به سانتي متر مكعب عدد مربوطه را در 1000000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر مكعب به متر مكعب عدد مربوطه رابر 1000000 تقسيم مي كنيم.

 

 يك كيلو متر مربع=1000000 متر مربع

براي تبديل كيلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در 1000000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل متر مربع به كيلو متر مربع عدد مربوطه رابر 1000000 تقسيم مي كنيم.

 

 يك كيلو متر مربع=100 هكتار

براي تبديل كيلو متر مربع به هكتار عدد مربوطه را در 100 ضرب مي كنيم.

براي تبديل هكتار به كيلو متر مربع عدد مربوطه رابر 100 تقسيم مي كنيم.


برچسب‌ها: ریاضی

تاريخ : سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 21:3 | نویسنده : شوکت حامدسردار |

 

calques 3d                       calques 3d

calques 3d                calques 3d 

 تاريخ : سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 21:2 | نویسنده : شوکت حامدسردار |
 

میزان انحراف رنگها
                                     

 هر گاه دسته کوچکی از نور خورشید به طور مایل از ماده شفاف مثلث شکلی به نام منشور عبور کند ،به نور های رنگی تجزیه می شود که می توان آنها را روی دیوار یا پرده سفیدی دید.

این دسته نور های رنگی را طیف می نامند.

در طیف هفت رنگ بنفش ،نیلی ،آبی ،سبز ،زرد ،نارنجی و قرمز وجود دارد. 

 هر گاه منشور دیگری (یا یک عدسی محدب) را درست در مسیر پرتو های رنگی خارج شد ه از منشور اول قرار دهید پرتو های رنگی با هم ترکیب می شوند و دوباره نور سفید را تشکیل می دهند.

 در حقیقت نور سفید ترکیبی از هفت نور  رنگی طیف است.

 اینها را رنگهای اساسی می گویند ، زیرا به رنگهای دیگری تجزیه نمی شوند

منشور نور سفید را به صورت طیف تجزیه می کند، نور بنفش از همه بیشتر شکسته می شود و نور قرمز از همه کمتر شکسته می شود.

                                                    


برچسب‌ها: علوم, رنگها

تاريخ : جمعه پنجم دی ۱۳۹۳ | 22:44 | نویسنده : شوکت حامدسردار |
برای دیدن انیمیشن اینجا کلیک کنید

 

                                                                  ماه گرفتگی


برچسب‌ها: علوم, خسوف و کسوف

تاريخ : جمعه پنجم دی ۱۳۹۳ | 22:43 | نویسنده : شوکت حامدسردار |

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در کلاس پنجم دبستان استفاده نمود. لازم به ذکر است این مدل سازی ها از سایت نمایشی انتخاب شده است و در آینده که ویرایش اصلی سایت راه اندازی شود مطالب الکترونیکی بیشتری آورده می شود.

فایل درسنامه "علوم پنجم دبستان" : دانلود

 

صفحه 18

ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده

صفحه 19

حالت های آب

صفحه 20

چند عنصر و کارد آن

صفحه 20

نام برخی عناصر

صفحه 25

واکنش با اکسیژن

واکنش با اکسیژن
صفحه 25

محافظت در برابر اکسید شدن

صفحه 25

واکنش فلز با آب

واکنش فلز با آب
     
صفحه 31

فیل و الاکلنگ

صفحه 31

تکیه گاه اهرم

صفحه 31

محل تکیه گاه

صفحه 31

تعادل الاکلنگ

صفحه 31

اهرم نوع اول

صفحه 31

کارتون تعادل الاکلنگ

صفحه 42

چشمه نور

صفحه 45

طیف نور سفید

 

رنگ کردن طیف نور سفید

صفحه 46

بزرگ نمایی ذره بین

صفحه 48

تصویر در عدسی محدب

صفحه 86

سه روش محافظت بدن

صفحه 96

دوربینی و نزدیک بینی

صفحه 96

عینک و درمان سه بیماری چش

صفحه 99

قسمت های مختلف گوش

صفحه 99

عملکرد شنوایی

صفحه 100

زبان و چشایی


برچسب‌ها: علوم, دانلود

تاريخ : جمعه پنجم دی ۱۳۹۳ | 22:41 | نویسنده : شوکت حامدسردار |

دانش‎آموزاني كه در اين فعاليت شركت نموده‎اند. هيچگونه فعاليت مقدماتي انجام نداده‎اند.
خريدار : سلام، من كاپشن مي‎خواستم
فروشنده: اين كاپشن از جنس مرغوب است.
خريدار : چقدر مي‎شود؟ شما فرموديد 20% تخفيف مي‎دهيد.
فروشنده: قيمت كاپشن 4800 تومان است و 20 درصد را خودتان حساب كنيد.
معلم: امروز كلاسمان متفاوتر از كلاسهاي قبلي بود. يك نمايشنامه اجرا شد. اتفاقي كه ممكن است در زندگي شما اتفاق بيفتد. شما قيمت كاپشن را مي‎دانيد و درصد آنرا هم فهميديد. ابتدا به تنهايي يك مساله رياضي براي آن بنويسيد و در گروه مطرح كنيد. معلم: كارتان را تمام كنيد. به حرفهاي همديگر توجه كردن از نكات مثبت است . من از دو گروه مي‎‎‎خواهم كه مسائلشان را مطرح كنند. خواهش مي‎كنم همانطور كه براي گروه خودتان ارزش قائليد به گزارش گروه ديگر نيز توجه داشته باشيد و نظرتان را بگوئيد. ما الان جواب نمي دهيم ، مي‎خواهيم صورت مسئله راپيدا كنيم .
دانش‎آموز: فروشندهاي كاپشنهاي خود را با 20 درصد تخفيف مي‎فروشد اگر قيمت اوليه كاپشن 4800 تومان باشد فروشنده چند تومان تخفيف داده است .
 

دانش‎آموز :اگر اسمها بكار رود ،بهتر است .
دانش‎آموز ديگر : لباس¬فروشي لباس خود را با 20 درصد مي¬فروشي لباس خود را با 20 درصد مي فروشد اگر حسام كاپشني خريده باشد كه 4800 تومان باشد . چند تومان تخفيف مي‎گيرد و چند تومان بايد بپردازد ؟
دانش‎آموز 2 :حسام مي‎خواهد كاپشني را با قيمت 4800 تومان بخرد چون فصل سرما است . فروشنده 20 درصد تخفيف مي‎دهد . حسام چقدر تخفيف گرفته است و چقدر بايد بپردازد ؟ سئوال : دانش‎آموز : وقتي زمستان است ديگر تخفيف ندارد . اگر زمستان گذشته باشد تخفيف ميدهند .
معلم :خوشحالم . در حاليكه صورت مساله را داريد فكر مي‎كنيد و به نكات ريز توجه مي‎كنيد .
حال در مورد راه حلهايي كه به نظرتان مي‎رسد فقط گفتگو كنيد و چيزي ننويسيد . مي‎خواهيم ياد بگيريم و بدانيم ،انواع راه حلها را فقط بررسي كنيم .
دانش‎آموز : چون مي‎خواهيم 20 درصد را حساب كنيم يعني از صد چه مقدار كم مي‎شود . در اينجا 4800 از 100 كم مي‎شود .
معلم : ابتدا 20 درصد را كنار گذاشته و 80 را حساب كرده كه بايد بپردازد . دانش‎آموز : 20 را بالاو 100 را پايين ، بعد 4800 را جلوي 100 مي‎نويسيم جوابي كه بدست مي‎آيد قيمت تخفيف داده شده است .
معلم : در اين قسمت راه حلهاي داده شده را به زبان رياضي بنويسيد .
معلم : چون صورت مسئله هايتان شبيه به هم بود صورت مسئله اين دانش‎آموز را مي‎نويسيم .
دانش‎آموز : فروشنده اي كاپشنهاي خود را با 20 درصد تخفيف مي‎فروشد اگر قيمت اوليه كاپشن 4800 تومان باشد . فروشنده چند تومان تخفيف داده است . خريدار چند تومان بايد بپردازد ؟
   معلم : اين گروه راه حلهاي خود را ميگويد ، توجه كنيد :
دانش‎آموز گروه اول : جدول تناسب ميكشيم .
معلم : بچه ها خيلي عالي بود ، راه حلهاي جالبي را مطرح كرديد . ما بايد از بين راه‎حلها ،كوتاهترين راه را انتخاب كنيم . لطفاً صفحه 53 كتاب را باز كنيد و ببينيد مساله اي كه در كتاب آمده با مسا له‎اي كه شما حل كرديد چه تفاوتي دارد ؟
اينقدر گروه سريع به نتيجه رسيد كه ديگر نيازي به تكرا ر نمونه نديدم . اما نمونه‎هاي ديگري وجود دارد كه شايد صورت مسئله‎هاي متفاوتي داشته باشند .
رياضي كه بكار برديد روزمره بكار گرفته مي‎شود . هرگاه كه همراه پدر ومادرتان به خريد مي‎رويد با مسئله‎اي روبرو مي‎شويد و آن را حل مي‎كنيد .


برچسب‌ها: درصد بازی

تاريخ : سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ | 19:31 | نویسنده : شوکت حامدسردار |

 

 

 

 

ترکمنستان در ادوار مختلف منطقه استراتژیک و مهمی برای حکومت‌های منطقه بوده‌است. این کشور در زمان هخامنشیان از ساتراپ‌های خوارزم، پارت و مارگیانا(مرو) تشکیل شده‌است.

بیشتر مردم ترکمنستان، ترکمن هستند و اقلیت قابل توجهی روس و ازبک نیز در این کشور حضور داند. سایر اقوام قزاقها، تاتارها، اوکراینی‌ها، ارمنی‌ها، آذربایجانی‌ها و بلوچ‌ها هستند.

براساس آمار سازمان سیا در سال ۲۰۰۳ ترکیب جمعیتی ترکمنستان ۸۵٪ ترکمن، ۵٪ ازبک و ۴٪ روس و ۶٪ از اقوام دیگر است. براساس آمار دولت ترکمنستان در سال ۲۰۰۱ ترکمن‌ها ۹۱٪، ازبک‌ها ۳٪ و روس‌ها ۲٪ جمعیت را شکل داده‌اند. جمعیت ترکمن‌ها در ترکمنستان از ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ حدود دو برابر (از ۲٫۵ میلیون به ۴٫۹ میلیون نفر) شد. اما شمار روس‌ها به کمتر از یک‌سوم (از ۳۳۴ هزار به ۱۰۰ هزار نفر) کاهش یافته‌است.[۶]تاريخ : سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ | 19:27 | نویسنده : شوکت حامدسردار |تاريخ : سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ | 19:13 | نویسنده : شوکت حامدسردار |
تاریخچه:

بشر به حکم طبیعت از بدو پیدایش خود به شناخت زمان علاقه داشت چون می‌خواست با استفاده از زمان به کارهای خود نظم دهد. در ابتدا برای این کار از آفتاب نما استفاده می‌کرد و افتخار این اختراع نصیب مصریان شده بود، چون آفتاب‌نماهایی که بیش از ده قرن قبل از میلاد بوده‌اند و اکنون در موزه‌ها نمونه‌هایی از آن‌ها موجود است نشان می‌دهد که ساخت مصری‌ها بوده است. این آفتاب‌نما انواع مختلف داشته از جمله: چند ستون را با فاصله‌ی معین بر روی پله‌ها قرار می‌دادند آن‌گاه از مشاهده‌ی کم و زیاد شدن سایه‌ی آن‌ها به گذشت زمان پی می‌بردند.

149941 00f48 300x300 اختراعی بزرگ،به نام ساعت
البته سایر ملل شرق باستانی هم آفتاب نماهایی داشتند که به عقیده‌ی دانشمندان یا از مصریان آن را آموخته‌اند یا بعدها موفق به اختراع آن شده‌اند.در تورات هم به یک نوع آفتاب نما اشاره شده است. بابلیان نیز از آفتاب‌نما برای تعیین وقت استفاده می‌کردند. یونانیان در قرن ششم قبل از میلاد موفق به استفاده از آفتاب نما بوده‌اند و می‌گویند این ساعت آفتابی را آناکسیماندروس اختراع کرده و طریقه‌ی ساختن آن را از ملل شرقی فرا گرفته بوده است.
هم‌چنین برای تعیین اوقات شب، ماه‌نماهایی ساختند که با میزان کردن آن با ستاره‌ی قطبی و دب اکبر شب‌هنگام، وقت را با آن می‌شناختند( از این قبیل ساعت‌ها در دانشگاه کمبریج انگلستان موجود است)، در هر حال در ترقی و تکامل آفتاب‌نماها مسلماً گام مؤثری برداشتند البته انسان‌های گذشته علاوه بر استفاده از آفتاب‌نماها و ماه نما‌ها به اختراع ساعت‌های شنی، آبی و آتشی برای اندازه‌گیری زمان توفیق یافتند، از جمله این‌که: هندیان در ازمنه‌ی پیشین ظرفی پر از آب می‌کردند و ظرف کوچک‌تری را که سوراخی در ته آن بود بر روی ظرف آب می‌گذاشتند. چون آن ظرف کوچک پر از آب می‌شد، مأمور مراقب این کار با طبلی می‌گذشت و قسمتی از زمان را به اطلاع عامه می‌رساند. از این نوع ساعت‌های آبی تعدادی در معبد کارناک مصر مربوط به ۳۶۰۰ سال قبل به دست آمده است. از شن ریزه نیز برای اندازه‌گیری زمان استفاده می‌کردند. آن‌ها برای باز شناسی وقت از مشتعل ساختن طنابی یا چوب به مقدار معین و یا افروختن مقداری هیزم گذشت‌ زمان را تعیین می‌کردند.

IMAGE634521912039580461 اختراعی بزرگ،به نام ساعت
از ساعت‌های آبی در دادگاه‌های یونان و روم استفاده می‌شده که این ساعت آبی را در سه نوبت پر و خالی می‌کردند که نوبت اول متعلق به مدعی و نوبت دوم به مدعی‌علیه بودند و در نوبت سوم که ظرف پر از آب می‌شد قضات کار خود را شروع می‌کردند. مسلمانان در تکمیل این ساعت آبی هم سهم عظیمی داشته‌اند.
از ساعت‌های شنی قراولان کشتی‌ها و برای تعیین وقت موعظه‌ی کشیشان استفاده می‌کردند (اکنون هم یک ساعت شنی در مجلس عوام انگلستان وجود دارد).
در قرن دوم هجری هارون‌الرشیدف خلیفه‌ی عباسی یک ساعت بسیار جالب برای شارلمانی فرستاد که اروپاییان آن زمان را غرق در تعجب ساخت. اختراع ساعت را برخی منصوب به مصریان و عده‌ای از آن اروپاییان قرن یازدهم میلادی می‌دانند. یک ساعت از طرف پادشاه مصر به فردریک دوم به عنوان هدیه داده شد که گرد بود و سر آن آفتاب و ماه و سیارات و بروج ۱۲ گانه و صورت‌های منبت به آن‌ها نقش شده بود و با کمک وزنه‌ها و چرخ‌‌‌ها حرکت می‌کرد و با گردش منظم خود ساعات روز و شب را نشان می‌داد.شکلک های محدثه


برچسب‌ها: ساعت, مخترع

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ | 20:14 | نویسنده : شوکت حامدسردار |