تاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 21:20 | نویسنده : شوکت حامدسردار
باز محرم شد و دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست


باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست


آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست


قاسم و لیلا همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست


محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین استتاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 21:17 | نویسنده : شوکت حامدسردار
کارت پستال ماه محرمتاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 20:55 | نویسنده : شوکت حامدسردار

تغییرات شیمیایی و تغییرات فیزیکی

تغییرات شیمیایی و تغییرات فیزیکی

فهمیدن تفاوت میان تغیرات فیزیکی و شیمیایی مهم است. این تغییرات بر اساس مطالعه واکنش های شیمیایی و حالت مواد فهمیده می شوند. بعضی از این تغییرات خیلی واضح هستند اما چند ایده اساسی وجود دارد که شما می توانید در تشخیص نوع تغییر، از آن استفاده کنید.

 

تغییرات فیزیکی درباره انرژی و حالات ماده است اما تغییرات شیمیایی در سطح ملکولی اتفاق می افتد.

زمانی که شما یک قوطی را له می کنید شما با اعمال نیرو یک تغییر فیزیکی انجام داده اید شکل شیء تغییر کرده است. این یک تغییر در حالت ماده نیست اما چیزی در آن تغییر کرده است. وقتی شما یک تکه یخ را ذوب می کنید تغییر فیزیکی نیز انجام داده اید (اضافه کردن انرژی).

 

و در این مثال باعث تغییر حالت در ماده شده اید. شما به وسیله حرکت، دما و فشار می توانید باعث تغییرات فیزیکی بشوید.

نئون

تغییرات شیمیایی در مقیاس های کوچک تر اتفاق می افتند در بعضی آزمایش ها تغییرات شیمیایی واضحی مثل تغییر رنگ می بینیم اما بیشتر تغییرات شیمیایی میان ملکول ها اتفاق می افتد و قابل دیدن نیست.

 

زمانی که آهن زنگ می زند شما می توانید بعد از مدت طولانی مشاهد کنید که چه رخ داده است، ملکول ها ساختارشان را تغییر داده اند و ما به جای آهن، دی اکسید آهن داریم. ذوب شدن یک تکه شکر یک تغییر فیزیکی است زیرا ماده هنوز شکر است (ماهیت خود را حفظ کرده است).

زنگ زدن آهن

سوزاندن یک تکه قند، یک تغییر شیمیایی است. انرژی آتش، پیوندهای شیمیایی را از بین می برد.

بعضی تغییرات بسیار کوچک هستند. تغییرات شیمیایی می توانند طی چند مرحله اتفاق بیفتند و نتیجه ممکن است همان تعداد اتم اما ساختاری متفاوت داشته باشد.

 

قندهایی مثل گلوکز، گالاکتوز و فروکتوز همه 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن دارند.

ولی با اینکه از اتم های مشابه ساخته شده اند، اشکال مختلفی دارند و ساختارهای ایزومری هم نامیده می شوند.

هر کدام از آن ها عکس العمل های شیمیایی متفاوتی دارند زیرا ساختار ملوکولی متفاوتی دارند.تاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 20:53 | نویسنده : شوکت حامدسردار
 پرسش های بخش 2
در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1- تغییر رنگ و بوی مواد غذایی برای ما مضر است.
2- در تغییر شیمیایی مواد، جنس آن عوض می شود.
3- برای اینکه ماده ای تغییر کند باید زمانی از آن بگذرد.
4- نام علمی زنگ آهن اکسید آهن است.
5- دوره آب در طبیعت، نتیجه تغییرات فیزیکی است.
6- هر نوع سوختن مواد یک تغییر شیمیایی است.

 

  سؤالات تشریحی
1- مواد از چه ساخته شده اند؟ و به چه حالت هایی وجود دارند؟

از مولکول ساخته شده اند و به حالت های جامد، مایع و گاز هستند.

 

  2- ترکیب چیست؟

وقتی اتم های تشکیل دهنده ی ماده ای یکسان نباشد به آن ماده ترکیب می گوئیم.

 

  3- از مواد زیر کدام ترکیب و کدام عنصر است؟

آب: ترکیب
سنگ: ترکیب
اکسیژن: عنصر
چوب: ترکیب
نقره: عنصر
شیشه: ترکیب

 

  4- مواد در چه خواصی مشترک هستند؟

همه مواد وزن، حجم و جرم دارند.

 

  5- در چه صورت ماده تغییر فیزیکی پیدا می کند؟

در صورتی که مولکول هایش تغییر نکند و به ماده دیگری تبدیل نشود.

 

  6- عنصر در اثر تغییر دما تغییر فیزیکی پیدا می کند یا تغییر شیمیایی؟

تغییر فیزیکی پیدا می کند. یعنی به ماده دیگری تبدیل نمی شود فقط تغییر حالت می دهد.

 

  7- وقتی غذا فاسد می شود چگونه تغییری در آن ایجاد می شود؟

تغییر شیمیایی ایجاد می شود.

 

  8- وقتی شیر فاسد می شود و می برد چه تغییری صورت می گیرد؟

تغییر شیمیایی پیدا می کند

 

  9- اکسید آهن چیست؟

ترکیبی است از اکسیژن و آهن که به آن زنگ آهن هم می گوئیم و به رنگ قهوه ای است و به محکم بودن آهن نیست.

 

  10- فرق آهن و اکسید آهن چیست؟

آهن عنصر است و اکسید آهن ترکیب. آهن خاکستری رنگ است ولی اکسید آهن قهوه ای و محکم است.تاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 20:50 | نویسنده : شوکت حامدسردار
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 21:28 | نویسنده : شوکت حامدسردار
 

1ـ تاکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟

الف ـ 99                        ب ـ 104                         ج ـ 109                        د ـ 119

2ـ هر مولکول ، از چند اتم تشکیل شده است ؟

الف ـ 2 اتم                 ب ـ 1 اتم                 ج ـ 1 یا چند اتم               د ـ 2 یا چند اتم

4ـ در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟

الف ـ جامد                      ب ـ مایع                      ج ـ گاز                   د ـ هر سه مورد

5ـ کدام یک از موارد زیر ، در همه ی مواد مشترک است ؟

الف ـ رنگ                       ب ـ بو                          ج ـ مولکول                      د ـ مزه

6ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، می توانند روی یک دیگر سُر بخورند ؟

الف ـ قند                       ب ـ جیوه                        ج ـ آهن                         د ـ زغال

7ـ هوا ، چه نوع مادّه ای است ؟

الف ـ ترکیب                     ب ـ عنصر                     ج ـ مخلوط                   د ـ محلول

8ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، به اتم های موادّ دیگر تجزیه نمی شوند ؟

الف ـ آب                      ب ـ اکسید جیوه                    ج ـ کربن                    د ـ نمک

9ـ برای تجزیه ی یک ترکیب ، باید انبوهی از مولکول های آن را انتخاب کرد زیرا :

الف ـ جنبش مولکول ها زیاد است .                                      ب ـ مولکول ها بسیار ریزند .

ج ـ ربایش مولکول ها زیاد است .                                                         د ـ هر سه مورد

10ـ کوچک ترین ذرّه ی آب که به طور آزاد در طبیعت وجود دارد را چه می نامند ؟

الف ـ قطره ی آب             ب ـ اتم آب                ج ـ مولکول آب               د ـ بخار آب

11ـ دو مولکول آب ، از چند اتم تشکیل شده است ؟

الف ـ 2 اتم                    ب ـ 4 اتم                         ج ـ 6 اتم                      د ـ 8 اتم

12ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ آلومینیوم                  ب ـ گاز کربنیک               ج ـ هوا                  د ـ بخار جیوه

13ـ نشاسته و گوگرد :

الف ـ هر دو ساده اند .                                                                 ب ـ هر دو ترکیبند .

ج ـ دوّمی ساده و اوّلی ترکیب است .                           د ـ اوّلی ساده و دوّمی ترکیب است .

14ـ در ده مولكول آب ، چند اتم ئيدروژن وجود دارد ؟

الف ـ 20                    ب ـ 10                        ج ـ 30                      د ـ اتم هاي زياد

15ـ یک مولكول آب ، از چند اتم اکسیژن و چند اتم ئیدروژن ساخته شده است ؟

الف ـ 2 اتم اكسيژن ، 1 اتم هيدروژن                             ب ـ 1 اتم اكسيژن ، 2 اتم هيدروژن

ج ـ 3 اتم اكسيژن ، 1 اتم هيدروژن                                 د ـ 2 اتم اكسيژن ، 2 اتم هيدروژن

16ـ تمام مواد ، از چه ساخته شده اند ؟

الف ـ ويروس                   ب ـ مولكول                     ج ـ عنصر                       د ـ اتم

17ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ آهن                       ب ـ هوا                         ج ـ کاغذ                      د ـ پارچه

18ـ آهن ، چه نوع مادّه اي است ؟

الف ـ تركيب                   ب ـ مخلوط                      ج ـ عنصر                    د ـ محلول

19ـ كدام گروه از موادّ زير ، همگی عنصر هستند ؟

الف ـ طلا ، آب ، آهن                                                           ب ـ آهن ، اكسيژن ، نمك

ج ـ آهن ، هيدروژن ، طلا                                                          د ـ آب ، آهن ، اكسيژن

20ـ جنبش مولکولی ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ چوب                   ب ـ آب                          ج ـ آهن                      د ـ اکسیژن

21ـ در کدام یک از موادّ زیر ، کشش مولکولی از بقیّه کم تر است ؟

الف ـ قند                       ب ـ آب                           ج ـ شکر                          د ـ یخ

22ـ از کدام یک از خاصیّت های زیر ، برای شناسایی یک مادّه استفاده می شود ؟

الف ـ حجم                 ب ـ وزن                  ج ـ خاصیّت مولکول ها                 د ـ رنگ

23ـ چه چیز باعث می شود که بوی عطر را حس کنیم ؟

الف ـ بوی خوش عطر                                                      ب ـ ترکیب مولکول های عطر

ج ـ جنبش مولکول های عطر                                                د ـ ربایش مولکول های عطر

24ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ روغن                      ب ـ یخ                        ج ـ هوا                         د ـ گلاب

25ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از انواع مادّه ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ گازها                  ب ـ مایعات                   ج ـ جامدات               د ـ تفاوتی ندارد

26ـ ربایش مولکولی ، در کدام یک از اجسام زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ میخ                       ب ـ آب                           ج ـ نفت                      د ـ پارچه

27ـ کدام یک از موارد زیر ، جزء خاصیّت های مادّه نیست ؟

الف ـ رنگ                      ب ـ مزه                           ج ـ بو                           د ـ اسم

28ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه کم تر است ؟

الف ـ پنبه                        ب ـ آهن                          ج ـ هوا                         د ـ آب

29ـ جنبش مولکول ها در شیر ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟

الف ـ اکسیژن                  ب ـ آب                   ج ـ یخ                    د ـ دی اکسید کربن

30ـ ربایش مولکولی در نفت ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟

الف ـ چوب                    ب ـ آهن                       ج ـ اکسیژن                      د ـ کاغذ

31ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند ؟

الف ـ آهن                      ب ـ آبلیمو                     ج ـ اکسیژن                     د ـ چوب

32ـ کدام دسته از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ طلا و اکسید آهن         ب ـ آهن و قند           ج ـ نمک و شکر         د ـ جیوه و نمک

33ـ کدام یک از موادّ زیر ، ساده است ؟

الف ـ اکسیدآهن                 ب ـ نمک                     ج ـ اکسیژن                      د ـ نفت

34ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ اکسیژن                     ب ـ آهن                     ب ـ مس                        ج ـ نمک

35ـ مولکول کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته شده است ؟

الف ـ نمک                    ب ـ آهن                          ج ـ شکر                         د ـ نفت

36ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، پیوسته در حال حرکتند ؟

الف ـ آهن                        ب ـ آب                       ج ـ اکسیژن                     د ـ کاغذ

37ـ در بین مولکول های کدام یک از حالت های مادّه ، تقریباً نیروی ربایش وجود ندارد ؟

الف ـ جامدها                   ب ـ مایع ها                    ج ـ گازها                  د ـ هیچ کدام

38ـ مولکول آب ، از اتم های .......... و .......... تشکیل شده است .

الف ـ اکسیژن و ئیدروژن                                                              ب ـ اکسیژن و کربن 

ج ـ هیدروژن و نیتروژن                                                                 د ـ نیتروژن و کربن

39ـ کدام گروه از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟

الف ـ مس و شکر        ب ـ آلومینیوم و شیشه        ج ـ مس و آلومینیوم         د ـ آهن و نمک

40ـ کدام گروه از موادّ زیر ، ترکیبند ؟

الف ـ آهن و آب          ب ـ ئیدروژن و نفت         ج ـ مس و اکسیژن           د ـ شکر و نفت

 43ـ اتم های سازنده ی کدام دسته از موادّ زیر ، یکسان می باشند ؟

الف ـ آب و آهن            ب ـ نمک و طلا              ج ـ طلا و آب           د ـ آهن و اکسیژن

44ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟

الف ـ نمک                      ب ـ طلا                          ج ـ آب                          د ـ هوا

45ـ کدام گروه از موارد زیر ، همگی ترکیب هستند ؟

الف ـ آب ، آهن ، ئیدروژن                                                      ب ـ مس ، روی ، نشاسته

ج ـ یخ ، آهن ، قند                                                              د ـ شکر ، بخار آب ، الکل

46ـ کدام دسته از موادّ زیر ، دارای اتم های یکسان می باشند ؟

الف ـ مس و ئیدروژن        ب ـ نمک و الکل        ج ـ جیوه و نشاسته         د ـ اکسیژن و آب

48ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ آهن                      ب ـ آب                       ج ـ اکسیژن                         د ـ طلا

 49ـ به موادّی که مولکول هایشان فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند ، چه می گویند ؟

الف ـ محلول                    ب ـ عنصر                     ج ـ ترکیب                    د ـ مخلوط

50ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟

الف ـ آب                        ب ـ نمک                          ج ـ آهن                      د ـ نفت

51ـ ساختمان مولکولی کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی نوعی ترکیب است ؟

الف ـ آب و طلا          ب ـ زنگ آهن و قند          ج ـ آهن و نمک          د ـ اکسیژن و آهن

52ـ کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی ساختمان مولکولی عنصر است ؟

الف ـ طلا و اکسیژن        ب ـ بخار آب و آهن        ج ـ نمک و ئیدروژن       د ـ کربن و آب

53ـ کدام دسته از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟

الف ـ نمک و طلا            ب ـ نمک و نفت             ج ـ طلا و آهن             د ـ آهن و نفت

54ـ کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته است ؟

الف ـ نمک                     ب ـ شیشه                    ج ـ آلومینیوم                       د ـ شکر

55ـ 10 مولکول ئیدروژن و 10 مولکول اکسیژن ، تشکیل چند مولکول آب می دهد ؟

الف ـ 20 مولکول             ب ـ 10 مولکول            ج ـ 5 مولکول              د ـ 15 مولکول

56ـ تفاوت موادّ جامد و گاز ، بیش تر در کدام مورد است ؟

الف ـ جنبش و کشش مولکول ها                                                           ب ـ نوع اتم ها

ج ـ تعداد اتم ها                                                        د ـ طریقه ی به هم چسبیدن اتم ها

57ـ فاصله ی بین مولکول ها در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ بخار آب                     ب ـ آب                        ج ـ یخ                       د ـ جیوه

58ـ اگر بتوانیم مادّه ای را تجزیه کنیم ، آن مادّه ............... است .

الف ـ ترکیب                 ب ـ عنصر                 ج ـ عنصر و ترکیب                د ـ مخلوط

59ـ مواد به عنصر ، مخلوط و ............ تقسیم می شوند .

الف ـ ترکیب               ب ـ محلول                ج ـ مولکول              د ـ مولکول چند اتمی

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 21:8 | نویسنده : شوکت حامدسردار
تمرینی برای یادگیری كسر به عدد مخلوط ریاضی پنجم دبستان

 

برچسب‌ها: عددمخلوط

تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 20:49 | نویسنده : شوکت حامدسردار
 


ماده: هر چیزی که دارای جرم باشد و فضایی را اشغال کند ( حجم) و از ذرات ریزتری به نام اتم یا مولکول تشکیل شده باشد (ماده) نامیده می شود.

ویژگی های ماده : جرم و حجم از ویژگی های هر ماده هستند از دیگر ویژگی های هر ماده  این است که در میان ذره های سازنده ی ماده فضای خالی وجود دارد، ذره های سازنده ی ماده،پیوسته در حال حرکت و جنبش هستند و بین ذره های سازنده ی ماده ربایش وجود دارد.

حجم : مقدار فضایی که هر ماده یا جسم اشغال می کند ، حجم آن را مشخص می کند.حجم یک ماده مجموع حجم ذرات ان ماده و فضاهای خالی بین ذرات آن است. حجم را با واحدهای مترمکعب،سانتی مترمکعب اندازه می گیرند.حجم مایعات و گازها را با واحد لیتر هم بیان می کنند.

جرم : مقدار ماده ی تشکیل دهنده جسم را جرم می گویند.واحد اندازه گیری جرم ، کیلوگرم می باشد. جرم هر جسم به جرم مولکول ها و تعداد آن ها بستگی دارد.

وزن : وزن مقدار نیروی جاذبه ای است که از طرف زمین یا هر کره ی دیگر به جسم وارد می شود.بیش ترین وزن در کنار دریا می باشد و هر چه از سطح زمین دور شویم نیروی جاذبه کم تر و در نتیجه نیروی وزن هم کم تر خواهد شد.در سطح زمین وزن اجسام تقریبا 10 برابر جرم شان است. واحد اندازه گیری وزن ، نیوتن می باشد.

نیروی جاذبه ی ماه      نیروی جاذبه ی کره ی زمین می باشد.

ساختمان مواد

همه ی مواد از ذره های بسیار کوچکی به نام اتم ساخته شده اند. اتم در زبان یونانی به معنای تجزیه ناپذیر است.

اتم کوچک ترین ذره ی هر ماده است که معمولا به صورت آزاد وجود ندارد بلکه به صورت ترکیب با اتم های دیگر است.

مولکول : کوچک ترین واحد سازنده ی هر ماده  که خواص آن ماده را دارد و به حالت آزاد یافت می شود مولکول نام دارد. مولکول ها از اتصال دو یا چند اتم به یک دیگر به وجود می آیند.

دسته بندی مواد:

1-  موا ساده (عنصر)

2-  مواد ترکیب (مرکب)

3-  مواد مخلوط

موا د ساده ( عنصر) : عنصر ماده ای است که ذره های سازنده آن اتم یا مولکول هایی هستند که از اتم های یکسان ساخته شده اند . اگر ساختمان ماده ای تنها از یک نوع اتم به کار رفته ویا اتم های سازنده ی یک ماده مثل هم باشند(یکسان باشند) و یا مولکول های آن ماده را نتوان به اتم های موا دیگر تجزیه نمو آن را ماده ی ساده(عنصر) می گویند.

دانشمندان تاکنون توانسته اند بیش از 109 عنصر را شناسایی کنند ولی از این میان تنها 91 عنصر در طبیعت یافت می شود و بقیه ی عنصرها در آزمایشگاه ساخته شده اند.

مواد ساده را می توان به دو گروه فلزها و نافلزها تقسیم کرد.

1-  فلزها : مس،آهن،روی،سرب و... از فلزها هستند. فلزها سه ویژگی مهم دارند.: 1- سطح براق و درخشانی دارند.2- چکش خوارند یعنی به راحتی می توان آن ها را به شکل دیگری درآورد.3- رسانای جریان الکتریسته و گرما هستند.درمیان 109 عنصر شناخته شده 84 فلز وجود دارد. همه فلزها به جز جیوه در حالت عادی جامد هستند.

2- نافلزها: نافلزها در حالت جامد شکننده اند. بیش تر آن ها ظاهری غیر شفاف و نارسانا می باشند.(کربن تنها نافلز رسانای جریان برق است) مولکول هفت عنصر (نافلز)دواتمی است که عبارت اند از: هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن، کلر،فلوئور(گاز) برم(مایع)ید(جامد)

گوگرد مولکول هشت اتمی و فسفر مولکول چهار اتمی دارد و مولکول گاز ازن از سه اتم اکسیژن ساخته شده است.

کربن عنصری (نافلز) جامد است که در طبیعت به دو شکل اصلی الماس و گرافیت(مغز مداد) یافت می شود که هر دو عنصر هستند و تنها تفاوت آن ها در طرز قرار گیری اتم هایشان می باشد.

مواد ترکیب : ترکیب ماده ای است که ذره های سازنده ی آن از اتصال دو یا چند اتم متفاوت ساخته شده اند. از به هم پیوستن دو یا چند ماده ی ساده یک ماده ی ترکیب تشکیل می شودکه این ماده با عناصر تشکیل دهنده ی خود هیچ شباهتی ندارد.مانند: آمونیاک(ترکیبی از هیدروژن و نیتروژن)، الکل معمولی(ترکیبی از کربن ،هیدروژن و اکسیژن).

خواص هر ماده ی ترکیب ،به نوع اتم های تشکیل دهنده ،تعداد اتم ها و شکل ساختمانی ترکیب (نحوه ی اتصال اتم ها) بستگی دارد.مثلا کربن دی اکسید و کربن مونواکسید هر دو از از اکسیژن و کربن تشکیل شده اند ولی تعداد اکسیژن ها در آن ها متفاوت است و این دو خواص متفاوتی دارند.

مواد مخلوط : اگر ذره های سازنده دو یا چند ماده ی مختلف با هم آمیخته شوند و خواص خود را حفظ کنند به آن مخلوط می گویند. مانند: خون،شیر، خاک،هوا و ...

مواد خالص : ماده ی خالص ماده ای است که اتم یا مولکول های سازنده ی ماده یکسان و از یک نوع هستند مثلا آب مقطر یک ماده ی خالص است زیرا تنها از مولکول های سه اتمی آب تشکیل شده است.

ماده ی ناخالص : بیش تر مواد موجود در طبیعت به صورت مخلوط هستند به طوری که شاید به ندرت بتوان یک ماده ی خالص مطابق تعریف علمی آن یافت خالص ترین ماده نیز همواره مقادیر بسیار ناچیزی از مواد دیگر به همراه دارد به این مواد همراه، ناخالصی می گویند پس همه ی مواد مخلوط، ماده ی ناخالص می باشند.

شناسایی ماده ی خالص : هر ماده ی خالص، دارای ویژگی های معینی می باشد که به ما امکان می دهد تا آن ماده را از مواد خالص دیگر تشخیص دهیم، حالت ظاهری ماده در دمای محیط (جامد،مایع،گازبودن)،رنگ،نقطه ی جوش،میزان رسانایی الکتریکی از جمله ی این ویژگی ها هستندکه به آن خواص فیزیکی می گویند. مثلا آب در دمای محیط(مایع)،رنگ(بی رنگ)،نقطه ی ذوب و انجماد(0)،نقطه ی جوش(C100) و رسانایی الکتریکی آن (بسیار ناچیز) است.

حالات ماده: مواد در طبیعت به سه حالت(جامد،مایع و گاز)وجود دارد.حالت یک ماده به چگونگی نیروهای بین مولکولی (ربایش مولکول ها)،نحوه یقرار گرفتن مولکول ها و میزان جنبش آن ها بستگی دارد.

1- حالت جامد: مولکول ها بسیار نزدیک به هم قرار دارند به طوری که فقط می توانند سر جای خود تکان بخورند و چون مولکول ها فقط می توانند در جای خود بلرزند،مواد جامد شکل هندسی مشخصی دارند.

2- حالت مایع در بیش تر مایعات ،فاصله ی مولکول ا نسبت به حالت جامد بیش تر است.به همین خاطر مولکول ها آزادتر هستند و می توانند بچرخند و روی هم سر بخورند ،شکل مشخصی ندارند،جاری می شوند و شکل ظرف را به خود می گیرند.در سطح مایعات در ظرف،در جایی که نیروی جاذبه وجود دارد ،افقی قرار می گیرد.

3-  حالت گاز : فاصله ی مولکول ها از یکدیگر نسبت به حالت جامد و مایع ،بسیار زیاد است. در نتیجه مولکول های گاز تقریبا آزاد هستند و می توانند آزادانه به هر سمتی حرکت کنند.(تقریبا نیروی ربایش وجود ندارد).

 

 

برچسب‌ها: ماده

تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 20:41 | نویسنده : شوکت حامدسردار
 

مولکول

هام هام هام                   هوم هوم هوم

اطرافتو نگاه کن             همه جا پر از مواده

هم مایع وهم جامد          بعضی مواد هم گازه

ساخته شدن همشون      از مولکولی که ریزه

کوچکترین ذره است          با چشم دیده نمیشه

اتم

تم تم تم        تم تم تم

کوچولوی ریزه میزه     از مولکولها میریزه

هر مولکولی میدونه    یه ذره ی کوچولو

داره توی وجودش       اتم نام اونه   یادت نره دردونه 

  نوشته شده از زهره شمس              تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 20:33 | نویسنده : شوکت حامدسردار